Civilstyrelsen

Gensidig Forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere

afskaffes ved udfasning af disse regler

Læs mere om dette HER!

Dette vil dog ingen indflydelse have på at sagen mod staten

for grundlovsbrud vil blive gennemført

såfremt at der bevilges fri proces af Civilstyrelsen