Fortolkning af Grundloven angående § 73 stk. 1

(Folketinget.dk’s fortolkning af Grundloven) 

§ 73 (Forklaring)

Stk. 1. Denne paragraf beskytter lainaa ilman vakuuksia folks ejendom. Beskyttelsen omfatter alle ejere – danskere såvel som udlændinge, selskaber såvel som privatpersoner. Ordet ejendom skal forstås i meget bred forstand. Grundloven beskytter de rettigheder, som er grundlaget for folks økonomiske eksistens. F.eks. beskytter § 73 et krav på løn og pension, man selv har sparet op. Man har retten til de ting, man har købt og ejer. Det gælder også, hvis man f.eks. har købt et hus eller et stykke jord.

Folketingets fortolkning af Grundloven vedrørende kapitel 8 (indeholdende bl.a. § 73) kan ses lainaa netistä

§ 73

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

Stk. 2. Når et lovforslag vedrørende ekspropriationen af ejendom er vedtaget, kan en trediedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget påny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.

Stk. 3. Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Fortolkning af Grundloven

Folketinget.dk har ændret på deres fortolkning af grundloven på grund af kontanthjælpsreformen.  Søgsmålet anlægges efter at to paragraffer i grundloven er overtrådt:

1) Lov om aktiv socialpolitik’s § 97a overtræder grundlovens § 73 stk. 1. Denne paragraf giver beskyttelse i forhold til løn og formue. Dette betyder at vi mener at det er grundlovsstridigt at tvangsinddrive den udbetalte kontanthjælp fra de samlevende lønmodtagere. 2) Lov om aktiv socialpolitik’s § 2a, § 2b stk. 1, 2 og 3 og § 2c overtræder grundlovens § 75 stk. 2. Man kan i de nedenstående afsnit se fortolkningerne for §§ 73 og 75. Disse fortolkninger er kopieret fra Folketingets hjemmeside.  

Baggrunden for denne her side

Vi er en gruppe mennesker som rammes af regeringens nye kontanthjælpsreform.

Ansök gratis om lån utan UC. Vi har, som følge af flere dages diskussion på Facebook, besluttet os for at anlægge en retssag i mod staten, fordi at denne nye kontanthjælpsreform, efter vores opfattelse, er grundlovsstridig hvad angår ‘gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere’. Dette vil vi have rettens ord for. Derfor vil vi rejse en grundlovssag for at få stoppet denne uhyrlige lovgivning.

Sagen er nu kommet så langt, at Civilstyrelsen har bevilget fri proces til at søgsmålsgruppen kan anlægge sag mod staten samt fire kommuner.