Kontanthjælpsreformen er i strid med Grundloven

Det er vores opfattelse at kontanthjælps-reformens lovtekst omkring kommunernes nye ret til at indkræve udbetalt kontanthjælp hos den samlevende lønmodtager er i konflikt med Grundlovens § 73 stk.1. Derudover mener vi at grundlovens § 75 stk. 2 er overtrådt.

Flere kommuner har nu meddelt deres kontanthjælpsmodtagere at de vil stoppe udbetaling af kontanthjælp såfremt at der ikke underskrives en samlivserklæring. Dette er helt klart i strid med § 97a i ‘Lov om aktiv socialpolitik’ som garanterer udbetaling af fuld kontanthjælp.