Reformens regel om gensidig forsørgelsespligt for samlevende er helt uacceptabel

Denne reform vil sætte omkring 8.000 samlevende par i en situation, hvor de formentlig vil være nød til at gå hver til sit. Mange af dem vil være familier med børn som bliver splittet ad.

Vi mener at det er urimeligt, at staten indfører en lovgivning som vil betyde, at en kontanthjælpsmodtager skal sættes på lommepenge hos den samlevende, og der ud over er reformen grundlovsstridig ud fra det juridiske problem, at en kontanthjælps-modtager ingen ydelse kan modtage, uden at det får den konsekvens, at kommunen vil tvangs-inddrive pengene hos den samlevende med en højere indtægt end kontanthjælp.

Dette vil formentlig i de fleste tilfælde føre til, at den ene af parterne fraflytter bopælen, da kun de færreste par kan leve på en enkelt indkomst. Vi mener at det er i konflikt med Grundlovens § 73 stk. 1 og grundlovens § 75 stk. 2, at indføre sådan en lovgivning.