Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt!
 

Skriv til os   Mød os på Facebook   Grundloven og dens fortolkning   Søgsmålets §-fundament

Nyheder, dokumenter, links og referater
   FN's verdenserklæring om Menneskerettigheder

Lov om aktiv socialpolitik   Økonomiske konsekvenser   Høringsnotat til lovforslag

MØD OS PÅ FACEBOOK

Avisen.dk: 60 % af danskerne er imod GF for samlevende - Alligevel holder Venstre fast på GF

DR.dk: Kontanthjælpsreform
fremtvinger flytninger

Avisen.dk: Mettes reform splitter familier

DR.dk: Kontanthjælpsreform: 8000 danskere mister kontanthjælpen

Avisen.dk: Danskerne mener: Kærestepenge er ydmygende

DR.dk: Kontanthjælp: Ugifte skal betale skat af gensidig forsørgelsespligt

Information: Kontanthjælps-reform rammer kærestepar

Jyllands-Posten: Skatte-regler: Samlevende på kontanthjælp mister 15.000 kr. ekstra

Jyllands-Posten om gensidig forsørgelsespligt for samlevende

DR.dk om gensidig forsørgelsespligt for samlevende

Information om gensidig forsørgelsespligt for samlevende

DR.dk: V-forslag om gensidig forsørgelsespligt for samlevende er på kant med grundloven

Politiken.dk: Ekspert: Venstres forslag til kontanthjælpsreform er grundlovsstridigt

DR.dk: Står til at miste kontanthjælp: Det er min pligt at forsørge min datter

Altinget.dk: Reform skaber frygt for mere socialt bedrageri

Information: Statens tavse opgør med kvindefrigørelsen

Avisen.dk: Jeg tror sgu de gør det!!!! (betragtninger om den gensidige forsørgelsespligt)

Mediehuset Den Offentlige: Blog: Tusinder af familier kan ikke få kontanthjælp

Denmarkonline.dk: Ny ægtefælleforsørgelse for samlevende i kontanthjælps-reform giver skattesmæk

Nej tak til Gensidig Forsørgelsespligt lukker.

Hjemmesiden lukker permanent ned pr. 27. april 2017.
Vi takker for den interesse som har været udvist for sagen gennem de forløbne 4 år.
Sagen mod staten er nu afgjort

Sagen mod staten i forbindelse med Gensidig Forsørgelsespligt for lønmodtagere (og selvstændig erhvervsdrivende) samlevende med kontanthjælpsmodtagere har nu været for retten i Helsingør. Var det grundlovsstridigt at staten pålagde lønmodtagere at forsørge samlevende kontanthjælpsmodtagere? Søgsmålsgruppen mener at det er klart grundlovsstridigt. Retten i Helsingør kom desværre frem til den modsatte afgørelse og frifandt staten samt tre kommuner for grundlovsbrud. Det er en yderst beklagelig og nedslående dom som kan få meget store konsekvenser for kontanthjælpsmodtagere, som det nu er afgjort, ikke er beskyttet af grundloven og fremtidige overtrædelser af denne.

Man kan læse udskriften fra dombogen her
Se pressemeddelse ved at klikke på billedet.

Pressemeddelelse omkring den anlagte retssag mod staten for grundlovsbrud i forbindelse med Gensidig Forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere
kan læses HER!

Sagens perspektiv og konsekvenser kan læses HER!

Civilstyrelsen har bevilget fri proces til stævning af staten
 
Staten samt fire kommuner vil i løbet af 2016 blive stævnet af søgsmålsgruppen, idet at der er bevilget fri proces til at føre sagen vedrørende gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere og dens lovmedholdelighed i forhold til Grundloven m.v.

Stævningen mod staten for grundlovsbrud kan læses HER!

Gensidig Forsørgelsespligt

for samlevende

kontanthjælpsmodtagere

Klik for stort billede

er den 19. december 2014 afskaffet ved

lov (dog ved udfasning gennem 2015).

Se videoen fra den korte 3. behandling og vedtagelse HER!

Sådan stemte Folketingets medlemmer

FT.dk's server er lidt langsom, så der kan gå op til et minut før linket virker

Gensidig Forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere

afskaffes ved udfasning af disse regler

Læs mere om dette HER!

Dette vil dog ingen indflydelse have på at sagen mod staten

for grundlovsbrud vil blive gennemført

såfremt at der bevilges fri proces af Civilstyrelsen

Stævningen mod staten for grundlovsbrud er nu offentliggjort og kan læses HER!
Ansøgningen om fri proces kan læses HER!
Kontanthjælpsreformens to lovforslag L 223 og L 224 blev vedtaget den 28. juni 2013. Dette betyder at der er indført gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere til ikrafttræden den 1. januar 2014. Det er i lovforslag L 224 at gensidig forsørgerpligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere indgår og dette lovforslag blev vedtaget med stemmerne: 101 for, 8 imod, 0 hverken for eller imod

Baggrunden for denne her side     Opdateret 4/8-2015

Vi er en gruppe mennesker som rammes af regeringens nye kontanthjælpsreform.

Vi har, som følge af flere dages diskussion på Facebook, besluttet os for at anlægge en retssag i mod staten, fordi at denne nye kontanthjælpsreform, efter vores opfattelse, er grundlovsstridig hvad angår 'gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere'. Dette vil vi have rettens ord for. Derfor vil vi rejse en grundlovssag for at få stoppet denne uhyrlige lovgivning.

Sagen er nu kommet så langt, at Civilstyrelsen har bevilget fri proces til at søgsmålsgruppen kan anlægge sag mod staten samt fire kommuner.

Kontanthjælpsreformen er i strid med Grundloven

Det er vores opfattelse at kontanthjælps-reformens lovtekst omkring kommunernes nye ret til at indkræve udbetalt kontanthjælp hos den samlevende lønmodtager er i konflikt med Grundlovens § 73 stk.1. Derudover mener vi at grundlovens § 75 stk. 2 er overtrådt.

Flere kommuner har nu meddelt deres kontanthjælpsmodtagere at de vil stoppe udbetaling af kontanthjælp såfremt at der ikke underskrives en samlivserklæring. Dette er helt klart i strid med § 97a i 'Lov om aktiv socialpolitik' som garanterer udbetaling af fuld kontanthjælp.
 
Grundloven og dens fortolkning

Reformens tekst vedrørende gensidig forsørgelsespligt for samlevende

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, der er fyldt 25 år. Forsørgelsespligten gælder, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler for gifte. Parret er alene omfattet af den gensidige forsørgelsespligt, hvis begge er fyldt 25 år. 

Indfases i 2014. Året 2014 bliver et overgangsår, hvor reglerne kun får ”halv kraft”, så nuværende og nye kontanthjælpsmodtagere får tid til at indrette sig på de nye regler. 

Administration af ordningen. Der skal etableres et klart administrationsgrundlag for ordningen, så borgerens retssikkerhed sikres. Borgere og sagsbehandlere skal vide, hvilke forhold der lægges til grund, når personer betragtes som samlevende i kontanthjælpssystemet.  

Digitalisering af administration, reduktion af fejludbetalinger og socialt snyd. Administration af kontanthjælpsområdet, herunder forsørgelsespligt for samlevende, skal i videst mulige omfang digitaliseres på baggrund af registre, så administrationsgrundlaget bliver så klart og enkelt som muligt, og fejludbetalinger og socialt snyd forventes reduceret.

Reformens regel om gensidig forsørgelsespligt for samlevende er helt uacceptabel

Denne reform vil sætte omkring 8.000 samlevende par i en situation, hvor de formentlig vil være nød til at gå hver til sit. Mange af dem vil være familier med børn som bliver splittet ad.

Vi mener at det er urimeligt, at staten indfører en lovgivning som vil betyde, at en kontanthjælpsmodtager skal sættes på lommepenge hos den samlevende, og der ud over er reformen grundlovsstridig ud fra det juridiske problem, at en kontanthjælps-modtager ingen ydelse kan modtage, uden at det får den konsekvens, at kommunen vil tvangs-inddrive pengene hos den samlevende med en højere indtægt end kontanthjælp.

Dette vil formentlig i de fleste tilfælde føre til, at den ene af parterne fraflytter bopælen, da kun de færreste par kan leve på en enkelt indkomst. Vi mener at det er i konflikt med Grundlovens § 73 stk. 1 og grundlovens § 75 stk. 2, at indføre sådan en lovgivning.


FOA (Fag Og Arbejde) udtrykker bekymring over, at andre end forældre og ægtefæller tillægges en økonomisk forpligtelse til at forsørge en anden person.
 
FOA udtrykker tvivl, om lovforslaget er i strid med Grundloven og foreslår, at der udarbejdes et juridisk responsum til afdækning af, om lovændringen er juridisk gyldig.

 
Antal besøg på hjemmesiden:(Tælleren er oprettet den 25. oktober 2016)