Kontanthjælpsreformen er i strid med Grundloven

Det er vores opfattelse at kontanthjælps-reformens lovtekst omkring kommunernes nye ret til at indkræve udbetalt kontanthjælp hos den samlevende lønmodtager er i konflikt med Grundlovens § 73 stk.1. Derudover mener vi at grundlovens § 75 stk. 2 er overtrådt.

Flere kommuner har nu meddelt deres kontanthjælpsmodtagere at de vil stoppe udbetaling af kontanthjælp såfremt at der ikke underskrives en samlivserklæring. Dette er helt klart i strid med § 97a i ‘Lov om aktiv socialpolitik’ som garanterer udbetaling af fuld kontanthjælp. Læs mere

Reformens regel om gensidig forsørgelsespligt for samlevende er helt uacceptabel

Denne reform vil sætte omkring 8.000 samlevende par i en situation, hvor de formentlig vil være nød til at gå hver til sit. Mange af dem vil være familier med børn som bliver splittet ad.

Vi mener at det er urimeligt, at staten indfører en lovgivning som vil betyde, at en kontanthjælpsmodtager skal sættes på lommepenge hos den samlevende, og der ud over er reformen grundlovsstridig ud fra det juridiske problem, at en kontanthjælps-modtager ingen ydelse kan modtage, uden at det får den konsekvens, at kommunen vil tvangs-inddrive pengene hos den samlevende med en højere indtægt end kontanthjælp. Læs mere

Reformens tekst vedrørende gensidig forsørgelsespligt for samlevende

Gensidig forsørgelsespligt for samlevende par, der er fyldt 25 år. Forsørgelsespligten gælder, så snart én i et par søger om enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Hvis samleveren har indkomst eller formue, skal det samlevende par begge leve af det – helt efter de nuværende regler for gifte. Parret er alene omfattet af den gensidige forsørgelsespligt, hvis begge er fyldt 25 år.

• Indfases i 2014. Året 2014 bliver et overgangsår, hvor reglerne kun får ”halv kraft”, så nuværende og nye kontanthjælpsmodtagere får tid til at indrette sig på de nye regler. Læs mere